HİZMETLERİMİZ

ISLAH
  Çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı önce bir sertleştirme ve arkasından temperleme işlemlerinin bütünü olarak tanımlanır.
  Sertleştirme işlemi, çelik parçanın ostenit sıcaklığına (850–900°C) kadar ısıtılması ve bu sıcaklıkta belli bir süre tutularak uygun bir ortamda hızla soğutulması işlemidir.
  Ostenit sıcaklığında tutma süresini çelik parçanın ostenit fazında homojen bir yapıya ulaşması belirler ve bu süre çeliğin kimyasal bileşimine bağlı olarak değişir.